1-800-987-654 admin@admin.com
Bana Josipa Jelačića 9, Gospić

O ambulanti

Regionalni centar za brigu i skrb kućnih ljubimaca

O ambulanti

Veterinarska ambulanta Gospić  d.o.o. kao društvo sa ograničenom odgovornošću osnovana je 1992. godine. 

Pravna je nasljednica Veterinarske stanice Gospić, koja je na današnjoj adresi osnovana 22.7.1953. godine i u čijem sklopu su bile, do 1992., područne veterinarske ambulante u Perušiću, Metku i Lovincu.

Ovlaštena je veterinarska organizacija za poslove Javnih ovlasti za područja Grada Gospića te Općina Perušić, Lovinac i Karlobag, na kojima pruža i veterinarske usluge te vodi brigu o zdravlju oko 4500 goveda, 35000 ovaca i koza, 350 kopitara, 1000 svinja, 2500 pasa te 5000 peradi.

U sklopu objekta na adresi Bana Josipa Jelačića 9 u Gospiću nalazi se Veterinarska ljekarna te Specijalistička ambulanta za kućne ljubimce koja je opremljena najmodernijom dijagnostičkom opremom kao što je:

  • Digitalni rendgenski uređaj,
  • Ultrazvučni uređaj,
  • Ultrazvučni aparat,
  • Uređaj za praćenje vitalnih funkcija za vrijeme operacije,
  • Biokemijski i hematološki analizator krvi,
  • Inhalaciona anestezija,
  • Digitalni trihineloskop,
  • Ultrazvučni skidač kamenca na zubima i dr.

Područje djelovanja ambulante su pružanje veterinarskih usluga za male i velike životinje te DDD službe i veterinarska ljekarna.

Radno vrijeme Ambulante i Veterinarske ljekarne je radnim danom od 07 do 14 sati, subotom od 07 do 12 sati. Osigurano je 24 satno dežurstvo za hitne slučajeve.

Dugoročni ciljevi  Veterinarske ambulante Gospić  d.o.o. su unaprijediti veterinarsku djelatnost stalnim usavršavanjem i motiviranjem naših djelatnika.

Prilagođavanjem usluga razini EU cilj je podignuti veterinarsku djelatnost na višu razinu te održati neprestanu komunikacija i edukaciju sa korisnicima usluga.

Back To Top