1-800-987-654 admin@admin.com
Bana Josipa Jelačića 9, Gospić

Planovi i izvješća

POPIS OBAVLJENIH PRIORITETNIH  PRETRAGA I OPERACIJA UNATRAG TRI GODINE :

 • 2018.
  •  BRUCELOZA OVACA I KOZA : 21461 uzorak krvi
  • BRUCELOZA GOVEDA : 3111 uzoraka krvi
  • CIJEPLJENJE PROTIV BOLESTI PLAVOG JEZIKA : – 3778 GOVEDA I 29729 OVACA
  • CIJEPLJENJE PROTIV BJESNOĆE :1645 PASA
  • UMJETNO OSJEMENJIVANJE : 769 KRAVA I JUNICA
  • PRETRAGA MESA NA TRIHINELU : 2227 DOMAĆIH I 711 DIVLJIH SVINJA
  • STERILIZACIJE I KASTRACIJE : 73 KUJE,37 MAČAKA ;35 PASA I 28 MAUŠKIH MAČAKA
  • I.A.K. – 287 uzoraka krvi KOPITARA
 • 2019.
  • BRUCELOZA OVACA I KOZA :  20415 uzoraka krvi
  • BRUCELOZA GOVEDA : 3415 uzoraka krvi
  • CIJEPLJENJE PROTIV BOLESTI PLAVOG JEZIKA : 4716 GOVEDA I 29532 OVACA
  • TUBERKULINIZACIJA : 5218 GOVEDA
  • CIJUEPLJENJE PROTIV BJESNOĆE : 1898 PASA
  • UMJETNO OSJEMENJIVANJE : 692 KRAVE I JUNICE
  • PRETRAGA MESA NATRIHINELU : 1850 DOMAĆIH SVINJA I 775 DIVLJIH SVINJA
  • STERILIZACIJE I KASTRACIJE : 87 KUJA,72 MAČKE ; 27 PASA I 39 MUŠKIH MAČAKA
  • I.A.K. – 92 uzorka krvi KOPITARA
 • 2020.
  • BRUCELOZA OVACA I KOZA :  21071 uzorak krvi
  •  BRUCELOZA GOVEDA : 3317 uzoraka krvi
  • CIJEPLJENJE PROTIV BEDRENICE : 77 GOVEDA ; 12 KONJA ; 907 OVACA
  • CIJEPLJENJE PROTIV BJESNOĆE : 2077 PASA
  • UMJETNO OSJEMENJIVANJE : 671 KRAVA I JUNICA
  • PRETRAGA MESA NA TRIHINELU : 1788 DOMAĆIH SVINJA I 733 DIVLJE SVINJE
  • STERILIZACIJE I KASTRACIJE : 82 KUJE I 79 MAČAKA;29 PASA I 41 MUŠKI MAČAKA
  • I.A.K. – 86 uzoraka krvi KOPITARA
Back To Top