1-800-987-654 admin@admin.com
Bana Josipa Jelačića 9, Gospić

Cjenik veterinarskih usluga

NAZIV USLUGE CIJENA
Prijevoz 0,27€/km  (2kn)
Cijepljenje pasa protiv štenećaka 10,66€  (80,35kn)
Cijepljenje mačaka protiv zaraznih bolesti 10,66€  (80,35kn)
Pretraga pasa na bjesnoću(Trokratni pregled) 21,1€  (159kn)
Veterinarski izvještaj za osiguranje 10,62€  (80kn)
Dezinfekcija 6,64€  (50kn)
RTG 26,54€  (200kn)

GOVEDA

U.O.Plotkinja(Prvi put) 35,57€ + prijevoz (268kn)
Pregled i aplikacija lijeka 27,26€  (205,4kn)
Sondiranje i aplikacija lijeka 27,26€  (205,4kn)
Pomoć pri porođaju 26,54€  (200kn) – 39,82€  (300kn)
Teški porođaj 39,82€  (300kn) – 66,36€  (500kn)
Embriotomija 66,36€  (500kn)
Torsio uteri gravidi 66,36€  (500kn)
Repozicija nepravilnog položaja ploda-Ekstrakcija 46,45€  (350kn)
Carski rez 99,54€  (750kn)
Repozicija rodnice goveda-Izvala-Prolapsus 13,27€  (100kn)
Repozicija maternice goveda-Izvala-Prolapsus 39,82€  (300kn)
Vađenje posteljice 26,54€  (200kn)
Liječenje maternice 11,95€  (90kn)
Utvrđivanje gravidnosti 6,64€  (50kn)
Obrada i liječenje rana 10,62€  (80kn)
Jednostavni kiruški zahvati 10,62€  (80kn)
Složeni kiruški zahvati 19,91€  (150kn)
Izuzetno složeni kiruški zahvati 33,18€  (250kn)
Ruminotomija  goveda 39,82€  (300kn)
Laparatomija  goveda 33,18€  (250kn)
Korekcija zubala krava 9,95€  (75kn)
Amputacija roga goveda 13,27€  (100kn)
Korekcija papaka kod goveda(Po papku) 10,62€  (80kn)
Ginekološki pregled 15,66€  (118kn)
Endometritis-Liječenje krava 13,63€  (102,7kn)
Kastracija bikova-beskrvna metoda 13,27€  (100kn)
Pyometra-Terapija 11,95€  (90kn)
Sinhronizacija estrusa kod krava 13,63€  (102,7kn)
Strano tijelo u jednjaku-Vađenje 33,18€  (250kn)
Razudba goveda 33,18€  (250kn)

TELAD

Pregled i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
Sondiranje i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
Obrada i liječenje rana 13,63€  (102,7kn)
Jednostavni kiruški zahvati 13,63€  (102,7kn)
Složeni kiruški zahvati 27,26€  (205,4kn)
Izuzetno složeni kiruški zahvati 39,82€  (300kn)

SVINJE

Pregled i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
Pomoć pri porođaju 26,54€  (200kn)
Teški porođaj 39,82€  (300kn)
Carski rez 53,09€  (400kn)
Liječenje maternice 13,63€  (102,7kn)
Obrada i liječenje rana 6,64€  (50kn)
Jednostavni kiruški zahvati 13,63€  (102,7kn)
Složeni kiruški zahvati 19,91€  (150kn)
Izuzetno složeni kiruški zahvati 33,18€  (250kn)
Kastracija nerasta 19,91€  (150kn) – 46,45€  (350kn)
Ovarotomija svinja 19,91€  (150kn)
Kastracija nazimadi 30-80kg 6,64€  (50kn)
Kastracija nazimadi 80-100kg 13,27€  (100kn)

ODOJCI

 Pregled i aplikacija lijeka 7,96€  (60kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 7,96€  (60kn)
 Složeni kiruški zahvati 13,27€  (100kn)
Izuzetno složeni kiruški zahvati 19,91€  (150kn)

OVCE

 

 Pregled i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
 Pomoć pri porođaju 19,91€  (150kn)
 Teški porođaj 33,18€  (250kn)
 Repozicija rodnice 19,91€  (150kn)
 Repozicija maternice 27,26€  (205,4kn)
 Vađenje posteljice 13,63€  (102,7kn)
 Liječenje maternice 9,29€  (70kn)
 Sinhronizacija estrusa-Spužvica 13,27€  (100kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 7,96€  (60kn)
 Složeni kiruški zahvati 10,62€  (80kn)
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 13,27€  (100kn)
 Ruminotomija 19,91€  (150kn)
 Laparatomija 13,27€  (100kn)
 Korekcija papaka kod ovce(Po papku) 3,98€  (30kn)
 Kastracija ovnova 7,96€  (60kn)

JANJAD

Pregled i aplikacija lijeka 5,31€  (40kn)
 Obrada i liječenje rana 2,65€  (20kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 3,98€  (30kn)
 Složeni kiruški zahvati 5,31€  (40kn)
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 5,31€  (40kn)
 Razudba janjadi 5,31€  (40kn)

PSI

Klinički pregled 7,96€  (60kn)
Pregled i aplikacija lijeka 15,93€  (120kn)
Priprema životinje za operativni zahvat 2,65€  (20kn)
Aplikacija klizme 6,64€  (50kn)
Sediranje – MALI PAS    VELIKI PAS 10,62€  (80kn) – 19,91€  (150kn)
Pomoć pri porođaju 19,91€  (150kn)
Teški porođaj 33,18€  (250kn)
Carski rez 53,09€  (400kn)
Repozicija rodnice 13,63€  (102,7kn)
Liječenje maternice 13,63€  (102,7kn)
Liječenje rodnice 7,96€  (60kn)
Histerektomija 59,73€  (450kn) – 86,27€  (650kn)
Utvrđivanje gravidnosti+Ultrazvuk 19,91€  (150kn)
Obrada i liječenje rana 13,27€  (100kn)
Jednostavni kiruški zahvati 15,93€  (120kn)
Složeni kiruški zahvati 27,26€  (205,4kn)
Izuzetno složeni kiruški zahvati 39,82€  (300kn)
Laparatomija 19,91€  (150kn)
Korekcija noktiju 3,98€  (30kn)
Amputacija petog prsta(Po noktu) 3,98€  (30kn)
Pregled i pražnjenje P/A vrećica 7,96€  (60kn)
Pregled i pražnjenje P/A vrećica i terapija 13,27€  (100kn)
Kastracija psa 15,93€  (120kn)
Ovarotomija 59,73€  (450kn)
Vađenje krvi pasa 10,62€  (80kn)
Pretraga krvi- KKS 13,27€  (100kn)
Biokemijska pretraga krvi 26,54€  (200kn)
Eutanazija 26,54€  (200kn)
Zbrinjavanje lešina 10,62€  (80kn)
Koprološka pretraga 13,27€  (100kn)
Otoskopska pretraga 7,96€  (60kn)
Obrada i liječenje težih,dubokih i perforativnih rana 23,89€  (180kn)
Pregled UZV 15,93€  (120kn)
Čišćenje kamenca 26,45€  (200kn) – 39,82€  (300kn)

MAČKE

 Pregled i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
 Ovarotomija 33,18€  (250kn)
 Vađenje krvi i slanje na pretragu 10,62€  (80kn)
 Eutanazija mačke 13,27€  (100kn)
 Zbrinjavanje lešina 6,64€  (50kn)
 Obrada i liječenje težih,dubokih i perforativnih rana 13,27€  (100kn) – 26,45€  (200kn)

KOZE

Pregled i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
 Pomoć pri porođaju 13,63€  (102,7kn)
 Teški porođaj 27,3€  (205,7kn)
 Carski rez 53,09€  (400kn)
 Repozicija rodnice 19,91€  (150kn)
 Repozicija maternice 33,23€  (250,4kn)
 Obrada i liječenje rana 7,96€  (60kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 7,96€  (60kn)
 Složeni kiruški zahvati 10,62€  (80kn)
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 13,27€  (100kn)
 Ruminotomija 19,91€  (150kn)
 Laparatomija 13,27€  (100kn)

JARAD

 Kastracija jaradi 7,96€  (60kn)
 Pregled i aplikacija lijeka 5,31€  (40kn)
 Obrada i liječenje rana 2,65€  (20kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 3,98€  (30kn)
 Složeni kiruški zahvati 13,27€  (100kn)
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 15,93€  (120kn)

KONJI

 Pregled i aplikacija lijeka 27,26€  (205,4kn)
 Rektalna pretraga 13,27€  (100kn)
 Punkcija crijeva 13,27€  (100kn)
Sondiranje i aplikacija lijeka 13,27€  (100kn)
 Sedacija i obaranje životinje 33,18€  (250kn)
 Vađenje krvi 13,27€  (100kn)
 Pomoć pri porođaju 39,82€  (300kn)
 Teški porođaj 66,36€  (500kn)
 Embriotomija 66,36€  (500kn)
 Carski rez 99,54€  (750kn)
 Repozicija rodnice 27,26€  (205,4kn)
 Repozicija maternice 39,82€  (300kn)
 Vađenje posteljice 33,18€  (250kn)
 Liječenje rodnice 10,62€  (80kn)
 Liječenje maternice 13,27€  (100kn)
 Utvrđivanje gravidnosti 13,27€  (100kn)
 Obrada i liječenje rana 19,91€  (150kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 26,54€  (200kn)
 Složeni kiruški zahvati 33,18€  (250kn)
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 39,82€  (300kn)
 Kastracija pastuha 106,18€  (800kn)
 Razudba 26,54€  (200kn)

ŽDREBAD

Pregled i aplikacija lijeka 13,63€  (102,7kn)
 Sondiranje i aplikacija lijeka 9,29€  (70kn)
 Obrada i liječenje rana 13,27€  (100kn)
 Jednostavni kiruški zahvati 13,27€  (100kn)
 Složeni kiruški zahvati 15,93€  (120kn)
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 26,54€  (200kn)
Back To Top