1-800-987-654 admin@admin.com
Bana Josipa Jelačića 9, Gospić

Cjenik veterinarskih usluga

NAZIV USLUGE CIJENA
Prijevoz 2,00 kn/km
Cijepljenje pasa protiv štenećaka 80,35 kn
Cijepljenje mačaka protiv zaraznih bolesti 80,35 kn
Pretraga pasa na bjesnoću(Trokratni pregled) 159,00 kn
Veterinarski izvještaj za osiguranje 80,00 kn
Dezinfekcija 50,00 kn
RTG 200,00kn

GOVEDA

U.O.Plotkinja(Prvi put) 268,00 kn+prijevoz
Pregled i aplikacija lijeka 205,40 kn
Sondiranje i aplikacija lijeka 205,40 kn
Pomoć pri porođaju 200,00-300,00 kn
Teški porođaj 300,00-500,00 kn
Embriotomija 500,00 kn
Torsio uteri gravidi 500,00 kn
Repozicija nepravilnog položaja ploda-Ekstrakcija 350,00 kn
Carski rez 750,00 kn
Repozicija rodnice goveda-Izvala-Prolapsus 100,00 kn
Repozicija maternice goveda-Izvala-Prolapsus 300,00 kn
Vađenje posteljice 200,00 kn
Liječenje maternice 90,00 kn
Utvrđivanje gravidnosti 50,00 kn
Obrada i liječenje rana 80,00 kn
Jednostavni kiruški zahvati 80,00 kn
Složeni kiruški zahvati 150,00 kn
Izuzetno složeni kiruški zahvati 250,00 kn
Ruminotomija  goveda 300,00 kn
Laparatomija  goveda 250,00 kn
Korekcija zubala krava 75,00 kn
Amputacija roga goveda 100,00 kn
Korekcija papaka kod goveda(Po papku) 80,00 kn
Ginekološki pregled 118,00 kn
Endometritis-Liječenje krava 102,70 kn
Kastracija bikova-beskrvna metoda 100,00 kn
Pyometra-Terapija 90,00 kn
Sinhronizacija estrusa kod krava 102,70 kn
Strano tijelo u jednjaku-Vađenje 250,00 kn
Razudba goveda 250,00 kn

TELAD

Pregled i aplikacija lijeka 102,70 kn
Sondiranje i aplikacija lijeka 102,70 kn
Obrada i liječenje rana 102,70 kn
Jednostavni kiruški zahvati 102,70 kn
Složeni kiruški zahvati 205,40 kn
Izuzetno složeni kiruški zahvati 300,00 kn

SVINJE

Pregled i aplikacija lijeka 102,70 kn
Pomoć pri porođaju 200,00 kn
Teški porođaj 300,00 kn
Carski rez 400,00 kn
Liječenje maternice 102,70 kn
Obrada i liječenje rana 50,00 kn
Jednostavni kiruški zahvati 102,70 kn
Složeni kiruški zahvati 150,00 kn
Izuzetno složeni kiruški zahvati 250,00 kn
Kastracija nerasta 150,00kn-350,00 kn
Ovarotomija svinja 150,00 kn
Kastracija nazimadi 30-80kg 50,00 kn
Kastracija nazimadi 80-100kg 100,00 kn

ODOJCI

 Pregled i aplikacija lijeka 60,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 60,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 100,00 kn
Izuzetno složeni kiruški zahvati 150,00 kn

OVCE

 Pregled i aplikacija lijeka 102,70 kn
 Pomoć pri porođaju 150,00 kn
 Teški porođaj 250,00 kn
 Repozicija rodnice 150,00 kn
 Repozicija maternice 205,40 kn
 Vađenje posteljice 102,70 kn
 Liječenje maternice 70,00 kn
 Sinhronizacija estrusa-Spužvica 100,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 60,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 80,00 kn
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 100,00 kn
 Ruminotomija 150,00 kn
 Laparatomija 100,00 kn
 Korekcija papaka kod ovce(Po papku) 30,00 kn
 Kastracija ovnova 60,00 kn

JANJAD

Pregled i aplikacija lijeka 40,00 kn
 Obrada i liječenje rana 20,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 30,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 40,00 kn
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 40,00 kn
 Razudba janjadi 40,00 kn

PSI

Klinički pregled 60,00 kn
Pregled i aplikacija lijeka 120,00 kn
Priprema životinje za operativni zahvat 20,00 kn
Aplikacija klizme 50,00 kn
Sediranje – MALI PAS    VELIKI PAS 80,00 –  150,00 kn
Pomoć pri porođaju 150,00 kn
Teški porođaj 250,00 kn
Carski rez 400,00 kn
Repozicija rodnice 102,70 kn
Liječenje maternice 102,70 kn
Liječenje rodnice 60,00 kn
Histerektomija 450,00- 650,00 kn
Utvrđivanje gravidnosti+Ultrazvuk 150,00 kn
Obrada i liječenje rana 100,00 kn
Jednostavni kiruški zahvati 120,00 kn
Složeni kiruški zahvati 205,40 kn
Izuzetno složeni kiruški zahvati 300,00 kn
Laparatomija 150,00 kn
Korekcija noktiju 30,00 kn
Amputacija petog prsta(Po noktu) 30,00 kn
Pregled i pražnjenje P/A vrećica 60,00 kn
Pregled i pražnjenje P/A vrećica i terapija 100,00 kn
Kastracija psa 120,00 kn
Ovarotomija 450,00 kn
Vađenje krvi pasa 80,00 kn
Pretraga krvi- KKS 100,00 kn
Biokemijska pretraga krvi 200,00 kn
Eutanazija 200,00 kn
Zbrinjavanje lešina 80,00 kn
Koprološka pretraga 100,00 kn
Otoskopska pretraga 60,00 kn
Obrada i liječenje težih,dubokih i perforativnih rana 180,00 kn
Pregled UZV 120,00 kn
Čišćenje kamenca 200,00-300,00 kn

MAČKE

 Pregled i aplikacija lijeka 102,70 kn
 Ovarotomija 250,00 kn
 Vađenje krvi i slanje na pretragu 80,00 kn
 Eutanazija mačke 100,00 kn
 Zbrinjavanje lešina 50,00 kn
 Obrada i liječenje težih,dubokih i perforativnih rana 100,00- 200,00 kn

KOZE

Pregled i aplikacija lijeka 102,70 kn
 Pomoć pri porođaju 102,70 kn
 Teški porođaj 205,70 kn
 Carski rez 400,00 kn
 Repozicija rodnice 150,00 kn
 Repozicija maternice 250,40 kn
 Obrada i liječenje rana 60,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 60,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 80,00 kn
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 100,00 kn
 Ruminotomija 150,00 kn
 Laparatomija 100,00 kn

JARAD

 Kastracija jaradi 60,00 kn
 Pregled i aplikacija lijeka 40,00 kn
 Obrada i liječenje rana 20,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 30,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 100,00 kn
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 120,00 kn

KONJI

 Pregled i aplikacija lijeka 205,40 kn
 Rektalna pretraga 100,00 kn
 Punkcija crijeva 100,00 kn
Sondiranje i aplikacija lijeka 100,00 kn
 Sedacija i obaranje životinje 250,00 kn
 Vađenje krvi 100,00 kn
 Pomoć pri porođaju 300,00 kn
 Teški porođaj 500,00 kn
 Embriotomija 500,00 kn
 Carski rez 750,00 kn
 Repozicija rodnice 205,40 kn
 Repozicija maternice 300,00 kn
 Vađenje posteljice 250,00 kn
 Liječenje rodnice 80,00 kn
 Liječenje maternice 100,00 kn
 Utvrđivanje gravidnosti 100,00 kn
 Obrada i liječenje rana 150,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 200,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 250,00 kn
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 300,00 kn
 Kastracija pastuha 800,00 kn
 Razudba 200,00 kn

ŽDREBAD

Pregled i aplikacija lijeka 102,70 kn
 Sondiranje i aplikacija lijeka 70,00 kn
 Obrada i liječenje rana 100,00 kn
 Jednostavni kiruški zahvati 100,00 kn
 Složeni kiruški zahvati 120,00 kn
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 200,00 kn
Back To Top