1-800-987-654 admin@admin.com
Bana Josipa Jelačića 9, Gospić

Cjenik veterinarskih usluga

NAZIV USLUGE CIJENA
RTG 33,00 €
Veterinarska potvrda 14,00 €
Dezinfekcija 15,00 €
Prijevoz 0,40 € / km

GOVEDA

U.O.Plotkinja (Prvi put) 46 € + prijevoz
Pregled i aplikacija lijeka 34,00 €
Sondiranje i aplikacija lijeka 40,00 €
Pomoć pri porođaju 40,00 – 60,00 €
Teški porođaj 70,00 – 110,00 €
Embriotomija 140,00 €
Torsio uteri gravidi 80,00 €
Repozicija nepravilnog položaja ploda-Ekstrakcija 70,00 €
Carski rez 150,00 €
Repozicija rodnice goveda-Izvala-Prolapsus 50,00 €
Repozicija maternice goveda-Izvala-Prolapsus 80,00 €
Vađenje posteljice 50,00 €
Liječenje maternice 30,00 €
Utvrđivanje gravidnosti 15,00 €
Obrada i liječenje rana 20,00 €
Jednostavni kiruški zahvati 25,00 €
Složeni kiruški zahvati 30,00 €
Izuzetno složeni kiruški zahvati 45,00 €
Ruminotomija  goveda 50,00 €
Laparatomija  goveda 50,00 €
Korekcija zubala krava 20,00 €
Amputacija roga goveda 20,00 €
Korekcija papaka kod goveda(Po papku) 20,00 €
Ginekološki pregled 25,00 €
Endometritis-Liječenje krava 30,00 €
Kastracija bikova-beskrvna metoda 50,00 €
Sinhronizacija estrusa kod krava 20,00 €
Strano tijelo u jednjaku-Vađenje 50,00 €
Nadam – Troakiranje 50,00 €

TELAD

Pregled i aplikacija lijeka 20,00 €
Sondiranje i aplikacija lijeka 20,00 €
Obrada i liječenje rana 17,50 €
Jednostavni kiruški zahvati 17,50 €
Složeni kiruški zahvati 35,00 €
Izuzetno složeni kiruški zahvati 40,00 €
Označavanje 4,91 €

SVINJE

Pregled i aplikacija lijeka 25,00 €
Pomoć pri porođaju 40,00 €
Teški porođaj 60,00 €
Carski rez 100,00 €
Liječenje maternice 20,00 €
Obrada i liječenje rana 10,00 €
Jednostavni kiruški zahvati 20,00 €
Složeni kiruški zahvati 30,00 €
Izuzetno složeni kiruški zahvati 40,00 €
Kastracija nerasta 30,00 – 60,00 €
Ovarotomija svinja 50,00 €
Kastracija nazimadi 30-80kg 20,00 €
Kastracija nazimadi 80-100kg 30,00 €

ODOJCI

 Pregled i aplikacija lijeka 15,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 15,00€
 Složeni kiruški zahvati 20,00 €
Izuzetno složeni kiruški zahvati 30,00 €

OVCE

 

 Pregled i aplikacija lijeka 20,00 €
 Pomoć pri porođaju 40,00 €
 Teški porođaj 50,00 €
 Repozicija rodnice 25,00 €
 Repozicija maternice 40,00 €
 Vađenje posteljice 17,00 €
 Liječenje maternice 12,00 €
 Sinhronizacija estrusa-Spužvica 20,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 10,00 €
 Složeni kiruški zahvati 17,00 €
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 22,00 €
 Ruminotomija 25,00 €
 Laparatomija 25,00 €
 Korekcija papaka kod ovce (Po papku) 8,00 €
 Kastracija ovnova 20,00 €

JANJAD

Pregled i aplikacija lijeka 8,00 €
 Obrada i liječenje rana 5,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 6,00 €
 Složeni kiruški zahvati 8,00 €
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 10,00 €
 Razudba janjadi 10,00 €
Označavanje bolusom 2,12 €

PSI

Klinički pregled 10,00 €
Pregled i aplikacija lijeka 20,00 €
Priprema životinje za operativni zahvat 4,00 €
Aplikacija klizme 10,00 €
Sediranje – MALI PAS ; VELIKI PAS 15,00 – 25,00 €
Pomoć pri porođaju 25,00 €
Teški porođaj 44,00 €
Carski rez 65,00 €
Repozicija rodnice 20,00 €
Liječenje maternice 20,00 €
Liječenje rodnice 10,00 €
Ovariohisterektomija 60,00 – 120,00 €
Utvrđivanje gravidnosti + Ultrazvuk 28,00 €
Obrada i liječenje rana 25,00 €
Jednostavni kiruški zahvati 30,00 €
Složeni kiruški zahvati 50,00 €
Izuzetno složeni kiruški zahvati 60,00 €
Laparatomija 30,00 €
Korekcija noktiju 6,00 €
Amputacija petog prsta (Po noktu) 10,00 €
Pregled i pražnjenje P/A vrećica 12,00 €
Pregled i pražnjenje P/A vrećica i terapija 17,00 €
Kastracija psa 40,00 – 60,00 €
Ovarotomija 50,00 – 100,00 €
Vađenje krvi pasa 15,00 €
Pretraga krvi – KKS 17,00 €
Biokemijska pretraga krvi 30,00 €
Eutanazija 22,00 – 45,00 €
Zbrinjavanje lešina 0,70 € / kg
Koprološka pretraga 17,00 €
Otoskopska pretraga 10,00 €
Obrada i liječenje težih, dubokih i perforativnih rana 30,00 €
Pregled UZV 20,00 €
Cijepljenje pasa protiv štenećaka 12,74 €
Čišćenje kamenca 30,00 – 40,00 €
Pretraga pasa na bjesnoću (Trokratni pregled) 25,00 €

MAČKE

 Pregled i aplikacija lijeka 17,50 €
 Ovarotomija 40,00 €
 Vađenje krvi i slanje na pretragu 15,00 €
 Eutanazija mačke 15,00 €
 Zbrinjavanje lešina 10,00 €
 Obrada i liječenje težih, dubokih i perforativnih rana 20,00 – 40,00 €
Cijepljenje mačaka protiv zaraznih bolesti 12,74 €

KOZE

Pregled i aplikacija lijeka 20,00 €
 Pomoć pri porođaju 40,00 €
 Teški porođaj 40,00 €
 Carski rez 60,00 €
 Repozicija rodnice 40,00 €
 Repozicija maternice 30,00 €
 Obrada i liječenje rana 10,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 17,00 €
 Složeni kiruški zahvati 20,00 €
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 25,00 €
 Ruminotomija 25,00 €
 Laparatomija 20,00 €

JARAD

 Kastracija jaradi 7,00 €
 Pregled i aplikacija lijeka 7,00 €
 Obrada i liječenje rana 6,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 6,00 €
 Složeni kiruški zahvati 17,00 €
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 2,12 €

KONJI

 Pregled i aplikacija lijeka 40,00 €
 Rektalna pretraga 20,00 €
 Punkcija crijeva 30,00 €
Sondiranje i aplikacija lijeka 30,00 €
 Sedacija i obaranje životinje 50,00 €
 Vađenje krvi 20,00 €
 Pomoć pri porođaju 50,00 €
 Teški porođaj 120,00 €
 Embriotomija 140,00 €
 Carski rez 150,00 €
 Repozicija rodnice 50,00 €
 Repozicija maternice 80,00 €
 Vađenje posteljice 50,00 €
 Liječenje rodnice 15,00 €
 Liječenje maternice 25,00 €
 Utvrđivanje gravidnosti 25,00 €
 Obrada i liječenje rana 30,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 35,00 €
 Složeni kiruški zahvati 45,00 €
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 55,00 €
 Kastracija pastuha 150,00 €
 Razudba 50,00 €

ŽDREBAD

Pregled i aplikacija lijeka 20,00 €
 Sondiranje i aplikacija lijeka 20,00 €
 Obrada i liječenje rana 20,00 €
 Jednostavni kiruški zahvati 20,00 €
 Složeni kiruški zahvati 30,00 €
 Izuzetno složeni kiruški zahvati 40,00 €

Cijene su izražene bez PDV-a

Back To Top